Uw gezondheid en uw mobiliteit; Onze prioriteit!

Wij staan voor u klaar!

Meer dan ooit is een veilige omgeving belangrijk. Bij Mobilae hebben wij ons ten doel gesteld er voor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen leven. Juist gedurende deze moeilijke periode. Onze mobiliteitsproducten en -diensten zijn juist nu essentieel. Daarom doen wij er alles aan dat goede mobiliteitszorg voor iedereen beschikbaar blijft.

Wij houden de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus scherp in de gaten en treffen de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, dit zowel naar overheids- als bedrijfsprotocol. De gezondheid en veiligheid van onze klanten, partners en medewerkers staat voorop.

Uiteraard nemen we alle strenge richtlijnen en alle veiligheidsmaatregelen in acht. Dit kan invloed hebben op onze gebruikelijke manier van werken. Daarom houden wij u graag op de hoogte over de veranderingen waartoe het Covid-19 virus ons dwingt.